ΠΑΚΕΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΚΕΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Προληπτικός Έλεγχος Παιδιών 36 €

Γενική Αίματος
Γενική Ούρων
Γλυκόζη Νηστείας
Ουρία
Κρεατινίνη
SGOT, SGPT
Χοληστερόλη
Τριγλυκερίδια
HDL, LDL
Φερριτίνη
Fe, Ca
ALP, ΤΚΕ, TSH

Προληπτικός Έλεγχος Ενηλίκων – Απλός 26 €

Γενική Αίματος
Γενική Ούρων
Γλυκόζη Νηστείας
Ουρία
Κρεατινίνη
Ουρικό Οξύ
SGOT, SGPT, γGT
Χοληστερόλη
HDL, LDL
Τριγλυκερίδια

Προληπτικός Έλεγχος Ενηλίκων – Πλήρης 42 €

Γενική Αίματος
Γενική Ούρων
Γλυκόζη Νηστείας
Ουρία
Κρεατινίνη
Ουρικό Οξύ
SGOT, SGPT, γGT
Χοληστερόλη

Έλεγχος Θυροειδή – Απλός 20 €

TSH
FT3
FT4

Έλεγχος Θυροειδή – Πλήρης 35 €

TSH
FT3
FT4
anti-TG
anti-TPO

Έλεγχος Υπερχοληστερολαιμίας – Απλός 10 €

Χοληστερίνη
Τριγλυκερίδια
HDL, LDL

Έλεγχος Υπερχοληστερολαιμίας – Πλήρης 35 €

Χοληστερίνη
Τριγλυκερίδια
HDL, LDL
apo A1
apo B
Lp(a)

Έλεγχος Γλυκόζης 10 €

Γλυκόζη Νηστείας
HbA1c (Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη)

Έλεγχος Αναιμίας – Απλός 15 €

Γενική Αίματος
Φερριτίνη
Fe

Έλεγχος Αναιμίας – Πλήρης 35 €

Γενική Αίματος
Φερριτίνη
Fe
B12
Φυλλικό Οξύ
TIBC

Προληπτικός Έλεγχος Παιδιών 36 €

Γενική Αίματος
Γενική Ούρων
Γλυκόζη Νηστείας
Ουρία
Κρεατινίνη
SGOT, SGPT
Χοληστερόλη
Τριγλυκερίδια
HDL, LDL
Φερριτίνη
Fe, Ca
ALP, ΤΚΕ, TSH

Προληπτικός Έλεγχος Ενηλίκων – Απλός 26 €

Γενική Αίματος
Γενική Ούρων
Γλυκόζη Νηστείας
Ουρία
Κρεατινίνη
Ουρικό Οξύ
SGOT, SGPT, γGT
Χοληστερόλη
HDL, LDL
Τριγλυκερίδια

Προληπτικός Έλεγχος Ενηλίκων – Πλήρης 42 €

Γενική Αίματος
Γενική Ούρων
Γλυκόζη Νηστείας
Ουρία
Κρεατινίνη
Ουρικό Οξύ
SGOT, SGPT, γGT
Χοληστερόλη

Έλεγχος Θυροειδή – Απλός 20 €

TSH
FT3
FT4

Έλεγχος Θυροειδή – Πλήρης 35 €

TSH
FT3
FT4
anti-TG
anti-TPO

Έλεγχος Υπερχοληστερολαιμίας – Απλός 10 €

Χοληστερίνη
Τριγλυκερίδια
HDL, LDL

Έλεγχος Υπερχοληστερολαιμίας – Πλήρης 35 €

Χοληστερίνη
Τριγλυκερίδια
HDL, LDL
apo A1
apo B
Lp(a)

Έλεγχος Γλυκόζης 10 €

Γλυκόζη Νηστείας
HbA1c (Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη)

Έλεγχος Αναιμίας – Απλός 15 €

Γενική Αίματος
Φερριτίνη
Fe

Έλεγχος Αναιμίας – Πλήρης 35 €

Γενική Αίματος
Φερριτίνη
Fe
B12
Φυλλικό Οξύ
TIBC

Για την εξυπηρέτησή σας για το μικροβιολογικό της Νεάπολης μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 2410.41.56.36
και για το μικροβιολογικό στο Αβέρωφ στο τηλέφωνο 2410.66.12.99.

Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή: 7:00π.μ.– 2:00μ.μ., 6:00 – 8:00μ.μ.
Τρίτη - Πέμπτη: 7:00π.μ.– 2:00μ.μ. και
Σάββατο: Νεάπολη 8:00π.μ.–12:30μ.μ. και Αβέρωφ 8:00π.μ.–12:00μ.μ.

Για την εξυπηρέτησή σας για το μικροβιολογικό της Νεάπολης μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 2410.41.56.36 και για το μικροβιολογικό στο Αβέρωφ στο τηλέφωνο 2410.66.12.99.

Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή: 7:00π.μ.– 2:00μ.μ., 6:00 – 8:00μ.μ. Τρίτη - Πέμπτη: 7:00π.μ.– 2:00μ.μ. και
Σάββατο: Νεάπολη 8:00π.μ.–12:30μ.μ. και Αβέρωφ 8:00π.μ.–12:00μ.μ.

Βιοχώρος bioxoros.gr λογότυπο footer

Μικροβιολογικό Νεάπολη
Καραολή Δημητρίου 26, Τ.Κ 41334 Λάρισα
e-mail: neapoli@bioxoros.gr
Τ: 2410.41.56.36

Μικροβιολογικό Αβέρωφ
Αμμοχώστου 2, Τ.Κ 41335 Λάρισα
e-mail: averof@bioxoros.gr
Τ: 2410.66.12.99

Βιοχώρος bioxoros.gr λογότυπο footer

Μικροβιολογικό Νεάπολη
Καραολή Δημητρίου 26, Τ.Κ 41334 Λάρισα
e-mail: neapoli@bioxoros.gr
Τ: 2410.41.56.36

Μικροβιολογικό Αβέρωφ
Αμμοχώστου 2, Τ.Κ 41335 Λάρισα
e-mail: averof@bioxoros.gr
Τ: 2410.66.12.99

Μετάβαση στο περιεχόμενο