πακετα εξετασεων

Προληπτικός Έλεγχος Παιδιών 36

Γενική Αίματος

Γενική Ούρων

Γλυκόζη Νηστείας

Ουρία

Κρεατινίνη

SGOT, SGPT

Χοληστερόλη

Τριγλυκερίδια

HDL, LDL

Φερριτίνη

Fe, Ca

ALP, ΤΚΕ, TSH

Προληπτικός Έλεγχος Ενηλίκων – Απλός 26

Γενική Αίματος

Γενική Ούρων

Γλυκόζη Νηστείας

Ουρία

Κρεατινίνη

Ουρικό Οξύ

SGOT, SGPT, γGT

Χοληστερόλη

HDL, LDL

Τριγλυκερίδια

Προληπτικός Έλεγχος Ενηλίκων – Πλήρης 42

Γενική Αίματος

Γενική Ούρων

Γλυκόζη Νηστείας

Ουρία

Κρεατινίνη

Ουρικό Οξύ

SGOT, SGPT, γGT

Χοληστερόλη

HDL, LDL

Τριγλυκερίδια

ALP, CPK

Na, K, Fe

TKE

Έλεγχος Θυροειδή – Απλός 20

TSH

FT3

FT4

Έλεγχος Θυροειδή – Πλήρης 35

TSH

FT3

FT4

anti-TG

anti-TPO

Έλεγχος Υπερχοληστερολαιμίας – Απλός 10

Χοληστερίνη

Τριγλυκερίδια

HDL, LDL

Έλεγχος Υπερχοληστερολαιμίας – Πλήρης 35

Χοληστερίνη

Τριγλυκερίδια

HDL, LDL

apo A1

apo B

Lp(a)

Έλεγχος Γλυκόζης 10

Γλυκόζη Νηστείας

HbA1c (Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη)

Έλεγχος Αναιμίας – Απλός 15 €

Γενική Αίματος

Φερριτίνη

Fe

Έλεγχος Αναιμίας – Πλήρης 35 €

Γενική Αίματος

Φερριτίνη

Fe

B12

Φυλλικό Οξύ

TIBC

Share on facebook
Facebook
Call Now Button Essential SSL