Το Μικροβιολογικό Εργαστήριο ‘ΒΙΟΧΩΡΟΣ’ Αναστασία Κ. Λαμπρογιώτα-Μότσιου παρέχει άμεσα αποτελέσματα με γνώμονα το επιστημονικό κύρος, την αξιοπιστία και την ποιοτική εξυπηρέτηση.

εΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕς ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ
ΠΑΚΕΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Είναι συμβεβλημένο με:

  • Τον ΕΟΠΥΥ
  • Το ΤΥΠΕΤ
  • Τα Ασφαλιστικά Ταμεία Υγείας Αεροπορίας και Στρατού

Συμμετέχει σε:

  • Διεργαστηριακα Σχήματα Ελέγχου Ποιότητας διαπιστευμένα κατά ISO 17043

Διαθέτει:

  •  Πιστοποιητικό Ποιότητας ISO 9001:2015 για τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων σε βιολογικά δείγματα
  • Πιστοποιητικό Εξωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου για τις εργαστηριακές εξετάσεις: Κλινικής Χημείας, Αιματολογίας, Ορμονών, Καρκινικών Δεικτών, Πήξης-Βακτηριολογίας-Ούρων